HET SEMINAR TOEKOMSTPERSPECTIEF

OP KOERS NAAR EEN DATAGEDREVEN ORGANISATIE?

Producenten die tussenschakels omzeilen. Concurrenten of nieuwkomers die markten openbreken met assortimentsvernieuwing of handige apps. Veel groothandels vrezen toekomstscenario’s waarin omzet verschuift naar nieuwe partijen of groothandelsprijzen onder druk komen te staan. We kennen allemaal de voorbeelden zoals Uber, Netflix en AirBnB. Bedrijven die een hele industrie hebben opgeschud. Wat doet uw organisatie om snel en wendbaar te blijven?

Wat is het echte geheim achter het succes van de eerdergenoemde bedrijven? Ze gaan met een open mind op zoek naar de eigenlijke behoefte van de consument en stellen deze op een verfrissende manier centraal. Tegelijkertijd onderzoeken ze hoe ze technologische innovaties kunnen benutten om hun diensten optimaal op de klantwensen te laten aansluiten. Dit tegen de achtergrond van de veranderende tijdgeest waarin flexibiliteit, keuzevrijheid en kwaliteit steeds vanzelfsprekender zijn.

DE GOUDEN TOEKOMST VOOR (GROOT)HANDELSBEDRIJVEN

In de digitaliserende wereld vraagt de rol van de groothandel om proactiviteit. Om sterke productcombinaties, voortvarend datagebruik, slimme voorraadposities en snelle levertijden. ICT-inzet is de belangrijkste driver van online zichtbaarheid en vernieuwing. Hierdoor kun je betere (proactieve) beslissingen over inkoop en voorraden nemen, en tevens beter in spelen op de behoeftes van de afnemers. Een hoge mate van data-integratie is onontbeerlijk: essentieel om de beste prestaties én gebruikerservaring te bewerkstelligen.

Wat wij u naast inspiratie vooral mee willen geven is de mindset om in kansen en mogelijkheden te denken.

Op naar de volgende editie