E-COMMERCE

KOOPGEDRAG VERANDERT RAZEND SNEL

E-COMMERCE

KOOPGEDRAG VERANDERT RAZEND SNEL

Het koopgedrag van consumenten verandert razend snel. Door de ontwikkelingen van nieuwe technologische gaat dit nog  sneller. Traditionele bedrijfsmodellen komen door het gebruik van o.a. smartphones, tablets en sociale media steeds meer onder druk te staan. En uw onderneming moet zich continue aanpassen aan het hedendaagse koopgedrag.

Het ontwikkelen van een customer journey helpt je vorm te geven aan de reis die je klanten maken alvorens zij overgaan tot een aankoop of een contactaanvraag. Deze reis start bij het creëren van een behoefte aan je product en eindigt bij een herhaalaankoop. In dit proces zijn er verschillende middelen die je instaat stellen je klanten in dit proces te helpen. Door deze customer journey in kaart te brengen kom je te weten wat je klanten nodig hebben en wanneer.

Leverbetrouwbaarheid

Leverbetrouwbaarheid is direct gerelateerd aan de klanttevredenheid. U wilt geen ‘nee’ hoeven verkopen, maar hecht uit oogpunt van cashflowmanagement ook aan strak voorraad- en debiteurenbeheer en een optimale prijsstelling. NAV 365 Commerce zorgt voor de juiste balans. Zo kunt u zich nog beter onderscheiden naar uw klanten.

Voorraadbeheersing

Voorraad is van groot belang voor het service level. Maar u wilt niet dat de voorraad uw werkkapitaal opslokt. Met NAV 365 Commerce kunt u strakker sturen op voorraden en de omloopsnelheden verhogen. Dit draagt direct bij aan de winstgevendheid.

Waar, wanneer en hoe leveren

De informatievoorziening over de beschikbaarheid en levertijd van producten is van groot belang voor de klantrelatie. Aan de hand van de huidige en toekomstige voorraadpositie is in NAV 365 Commerce direct zichtbaar. Ook weet u meteen of het gevraagde artikel kan worden geleverd en in welke aantallen, hoe en wanneer.

Met de juiste afspraken

U staat voor de uitdaging om uw voorraadniveau zo laag mogelijk en de leverprestaties zo hoog mogelijk te houden. Met NAV 365 Commerce kunt u de voorraadniveaus in lijn brengen met het beoogde klantenserviceniveau en met klantafspraken. Zo kunt u het juiste product op de juiste tijd leveren. En het ‘afspraak is afspraak’-principe hooghouden!

GRIP OP MARGES

Neem slimme besluiten om de operationele marges en cashflow te verhogen en verzeker uw bedrijf van een gezonde toekomst door gedegen financieel management.

Verbeter uw financiële processen, cashflow en marges

Door uw boekhouding in deze krachtige bedrijfsoplossing te voeren, kunt u beter presteren op alle aspecten van het financieel management. Van het dagelijks cashflowbeheer tot de jaarafsluiting. Door de geïntegreerde informatievoorziening en krachtige rapportage- en analysemogelijkheden kosten boekhoudkundige taken minder tijd. Bovendien kunt u eenvoudiger voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Geoliede factureringsprocessen

Contracten en afspraken worden direct aan de juiste klantdossiers gekoppeld. Financiële mutaties worden meteen in uw boekhouding verwerkt. Ook wordt snel en tegen de juiste voorwaarden gefactureerd. De geoliede factureringsprocessen hebben een direct merkbare invloed op uw liquiditeitspositie.

Rapportages en analyses

Met de beschikbare informatie en rapportages kunt u inkoopprocessen efficiënter laten verlopen, gedegen assortimentsanalyses uitvoeren, de verkoop waar nodig stimuleren en de in- en uitgaande geldstromen in de gaten houden. U beschikt over krachtige tools om gegevens te analyseren, prestaties te monitoren, financiële trends te herkennen en knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Omgaan met fluctuerende aankoopprijzen

NAV 365 Commerce zorgt voor inzicht, overzicht en meer controle. Essentieel in een branche waar de marges beperkt zijn of u te maken hebt met complexe prijsstructuren. Of waar het doorberekenen van fluctuerende inkooprijzen of veranderende wisselkoersen onderdeel van de bedrijfsvoering is.

 Wilt u uw inkoop, verkoop, voorraadbeheer, magazijnbeheer, distributie en service perfect op elkaar aan laten sluiten? Vraag dan een demo aan via 088 0580 200.