Wat verandert er in Microsoft Dynamics NAV 2017? Dit is tijdens Directions EMEA, hét jaarlijkse event voor Microsoft Dynamics NAV-partners, in Praag bekendgemaakt. Tijdens deze conferentie wordt vooral kennis uitgewisseld over de nieuwe ontwikkelingen. De boodschap is helder: Microsoft blijft vol inzetten op en dus investeren in Microsoft Dynamics NAV. De nadruk ligt op de integratie met andere Microsoft-producten. Daardoor kunnen klanten nog beter gebruikmaken van Office 365, Power BI-dashboards en apps. In dit artikel vatten wij de nieuwe mogelijkheden kort samen. Vanzelfsprekend blijven we u informeren over de nieuwe functionaliteit en de toepassing daarvan binnen onze gecertificeerde Microsoft Dynamics NAV add-ons.

Microsoft heeft in NAV 2017 zowel functies verbeterd als nieuwe functies toegevoegd. Aan artikelen kunnen nu vrij te configureren kenmerken worden gekoppeld. Ook kunnen in de artikelcategorieën standaardwaarden vastgelegd worden waarop in het overzicht gefilterd kan worden. Daarnaast kunnen artikelcategorieën worden vastgelegd in meerdere niveaus. Nieuw zijn notificaties die de gebruiker helpen bij het uitvoeren van taken. Vanuit een notificatie kan direct actie ondernomen worden. Bij een notificatie over het ontbreken van een rekening in een boekingsgroep bijvoorbeeld, kan direct het juiste instellingenscherm geopend worden om de ontbrekende rekening in te voeren. Verder heeft Microsoft de weergave aangepast zodat afbeeldingen als ‘tegels’ getoond kunnen worden. Hieronder ziet u hoe dit bij er bij artikelen uitziet.

ANDERE AANPASSINGEN

  • Categorieën en subcategorieën toekennen aan grootboekrekeningen;
  • Aanpassen van schermen kan nu ook in de web-cliënt;
  • Optimalisatie CRM-functionaliteit voor de mobiele app;
  • Gebruiksvriendelijkere versie van de projectfunctionaliteit (met Outlook-integratie);
  • Vereenvoudiging van complexe instellingen zoals integratie met mail en met Microsoft Dynamics CRM;
  • E-mailsjablonen;
  • Geavanceerdere vereffening van betalingen via telebankieren.

INTEGRATIE MET OFFICE365

Microsoft Dynamics NAV 2017 is naadloos verbonden met Office 365. Zowel de Office 365-ervaring als de gebruiksvriendelijkheid op desktop, tablet en smartphone-client is verbeterd.

Excel – In een integratie met Excel was al voorzien. Het is nu ook mogelijk om direct binnen Excel NAV-gegevens aan te passen en deze binnen NAV te verwerken. Tijdens het ‘publiceren’ (verwerken binnen NAV) van deze gegevens worden alle relevante bedrijfsregels toegepast. Eventuele fouten worden binnen Excel aangegeven door o.a. een andere kleur toe te passen. Door de geavanceerde Excel-functies te gebruiken kunnen grotere veranderingen nu in bulk verwerkt worden. Een mooi voorbeeld is het aanpassen van de artikelcategorie voor een bepaalde selectie artikelen.

Outlook – De integratie met Outlook is met Microsoft Dynamics  NAV 2017 is een stuk sterker geworden. Het is nu mogelijk om direct binnen Outlook NAV-documenten zoals een verkooporder aan te maken en NAV-gegevens in te zien en aan te passen. Enkele voorbeelden:
  • Mail – Als een klant per mail een offerteaanvraag stuurt, kan de verkoopofferte direct binnen de mail worden aangemaakt. Als de klant al bekend is in het systeem, worden de klantgegevens automatisch gevuld op basis van de afzender. Zo kan de verkoopofferte snel en zonder van schermen te wisselen aangemaakt en direct naar deze klant worden gemaild.
  • Agenda – De Outlook-agenda kan gekoppeld worden aan een projectplanning binnen NAV. Hierdoor worden de uit te voeren taken in Outlook weergegeven en kunnen de gewerkte uren direct binnen Outlook worden ingevoerd.

INTEGRATIE MET POWER BI

De basisintegratie met Power BI, waarin in NAV 2016 al voorzien was, is verder uitgebouwd. In NAV 2017 is het bijvoorbeeld mogelijk om Power BI-rapportages direct in het rolcentrum te tonen. Dit biedt volledig inzicht in sturingsinformatie (KPI’s) zonder de noodzaak om van applicatie te wisselen.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Zeer innovatief is de toepassing van kunstmatige intelligentie (Cortana) binnen NAV 2017. Er is door Microsoft een kunstmatige intelligentie service beschikbaar gesteld voor meerdere toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn verkoop- en cashflowprognoses. Hierdoor beschikt u over nog betere stuurinformatie. Een praktisch voorbeeld is dat u binnen een inkooporder de melding kunt krijgen dat binnenkort nog meer artikelen besteld moeten worden. Dit advies is gebaseerd op de bestelparameters en de geprognotiseerde verkoop. Hierdoor kan mogelijk meer korting worden verkregen. Bovendien wordt het aantal logistieke en financiële handelingen gereduceerd.

UITBREIDBAARHEID

In NAV 2016 was het al mogelijk om functionaliteit toe te voegen aan Microsoft Dynamics NAV zonder dat de code wordt geraakt. Daardoor wordt het bijblijven met nieuwe releases sterk vereenvoudigd. Die mogelijkheden zijn in NAV 2017 sterk verbeterd:

Extensions & apps – Op basis van ‘Extensions’ kan zonder aanpassing van de code functionaliteit aan NAV worden toegevoegd. NAV 2017 biedt hiertoe veel meer mogelijkheden dan NAV 2016. Extensions kunnen bovendien gepubliceerd worden in de App Store. Hierdoor ontstaat een rijke bibliotheek aan te gebruiken uitbreidingen. Deze App Store zal de komende tijd flink groeien. Uiteraard kunt u Extensions ook gebruiken om specifieke wensen te realiseren met een zo gering mogelijke impact op de standaard.

Services – U kunt bijvoorbeeld NAV-inkoopfactuur aanmaken op basis van een gescand of gefotografeerd document met één of meerdere factuurregels. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van karakterherkenning (OCR). Andere voorbeelden zijn bankintegratie en PayPal-betalingen.

PowerApps – Microsoft biedt sinds korte tijd PowerApps aangevuld met workflow management tool ‘Flow’. Hierdoor kunt u gebruiksvriendelijke functiegerichte apps maken waarmee uw medewerkers eenvoudig en begeleid taken uitvoeren en informatie kunnen opvragen. Behalve met Dynamics NAV kunnen ook met andere bronnen gegevens worden uitgewisseld.

WANNEER BESCHIKBAAR VOOR U?

Vanaf april 2017 zullen nieuwe klanten hun implementaties starten op NAV 2017 met de Abecon add-on’s en kunnen bestaande klanten migreren naar de nieuwste functionaliteit. Wilt u de voordelen van NAV 2017 benutten? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden via info@abecon.nl.